MS SQL a příkazy které se mohou hodit

sp_who [pid]

výpis běžících procesů, deadloců atd…

sp_who2 [pid]

další verze sp_who

use [dbname]

přepnutí na zvolenou databázi

use[dbname]
go
sp_rename ‘old’, ‘new’

přepnutí na danou db a přejmenování objektu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *