Linux v příkazech 2. – vim

Vim je jedním z nejjednodušších a zároveň nejsložitějších nástrojů linuxu. Je to jednoduše jednoduchý textový editor. Používá 3 základní módy (někde se tvrdí že 4).
V prvním modu se nacházíte ihned po otevření zvoleného souboru a říká se mu příkazový (command mode). Pokud začnete psát znaky stejně jako jste tomu zvyklí ze standardních grafických editorů, místo abyste začali vytvářet obsah (editovat) začne se vám dokument ničit. Možná odstraníte několik řádek, přesunete části textu kamsi jinam a nakonec začnete kamsi náhodně vepistovat znaky (to pro to, že jste se konečně omylem dostali do druhého editačního a tedy toho správného módu).

Výše popisované se děje, z toho důvodu, že příkazový mód ve kterém se nacházíte po spuštění vim není určet k editaci, ale k jakýmsi hormadným změnám a zadávání příkazů. V tomto módu nepracujete s jednotlivými znaky, ale s řádky, slovy, větami, můžete zde soubor ukládat, přepisovat, otevírat další jiné soubory atp… Nemůžete zde ale vytvářet obsah souboru, tedy klasicky jej editovat.

Klasickou editaci zahájíte stiskem klávesy insert případně i. Tím přejdete do druhého módu, zvaného vkládací. Zde se již vše chová dle očekávání, znaky které stisknete se skutečně projeví i v samotném souboru jako čistý text. Ukončení insert modu a návrat do command modu se provádí klávesou escape.

Vizuální mód zahájíte pomocí stisku klávesy V. V té chvíli začne vim označovat text do bloků se kterými lze dále pracovat. Ukončení se provádí opět stiskem klávesy Esc.

Spuštění vim:
vim </path/file> (vim /var/log/dmesg)

otevření souboru </path/file>

Insert mód:
i nebo insert

přechod do insert modu

escape

opuštění insert modu

Příkazový mód:
:w

uložení souboru

:q

ukončení editoru

:q!

ukončení editoru beze změn – používá se v případě, kdy bylo do souboru zasahováno, ale změny nakonec nemají být uloženy. klasické :q vám uzavření editoru nepovolí. Pro potvrzení toho, že jste si vědomi, že neukládáte změny které jste předtím v souboru provedli zadáváte příkaz :q!

:w </paht/file>

uložení souboru do určité cesty

:vsplit </path/file>

otevření souboru </path/file> v dalším okně (v pravo)

:split </path/file>

otevření souboru </path/file> v dalším okně (dole)

ctrl + w + <arrows>

v případě split / vsplit přechod do druhého okna

dd

smazání aktuálního řádku

<x> dd

smazání <x> řádků (tento trik [opakuj x krát] lze použít u všech příkazů u kterých to dává smysl)

shift + p

vložení smazaných řádků na místo kursoru

p

vložení smazaných řádků pod kursor

u

vrátit zpět změnu

. (tečka)

zopakování poslední akce – pokud jste například naposledy smazali 10 řádků, tečkou smažete dalších 10, pokud jste přešli do insert modu, skočili na začátek řádku a smazali 4 znaky, tečka tento postup opět zopakuje. Je to jakési ;jednoduché nahrané mako.

Vizuální mód:
v

Přechod do vizuálního módu. Zároveň začátek bloku

shift+v

Přechod do vizuálního módu + označují se celé řádky. Zároveň začátek bloku

ctrl+v

Přechod do vizuálního módu + označuje se v režimu sloupců. Zároveň začátek bloku

y

Kopírování bloku(copy / yank)

p

Vložení bloku(paste)

d

Vystřižení bloku (cut / delete)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *