Jak přesunout SQL Server JOB agenta na jiný disk

Pokud potřebujete přesunout agenta na jiný disk, pak je potřeba postupovat následovně:

a) V sql server <rok> configuration managerovi je nutné změnit v parametrech cestu k logování

b) následně je nutné v sql serveru pomocí příkazu níže upravit konfiguraci agenta:

USE MASTER

GO

EXEC msdb..sp_get_sqlagent_properties

GO

USE MASTER

GO

EXEC msdb.dbo.sp_set_sqlagent_properties

@errorlog_file=N’D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\SQLAGENT.OUT’

GO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *