Migrace MASTER na jiný disk

Pokud potřebujete zmigrovat master na jiný disk, je to v podstatě jednoduché.

a) zastavte sql server

b) v sql server configuration manažeru v parametrech služby změňte -D -L a -E(logování) parametry tak aby odkazovaly na nové místo.

-DC:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\master.mdf

-lC:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\mastlog.ldf

 

c) Fyzicky (včetně oprávnění) překopírujte původní soubory na nové umístění !

d) Spusťte sql server

That’s all 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *