Powershell – Jak odstranit soubory starší než – ze všech podaresářů

Možná jste již narazili na problém, kdy jste potřebovali promazat desítky adresářů. Z nich jste však nechtěli odstranit vše, ale pouze soubory starší než…

Úkol je jednoduchý. V powershellu pak ještě snažší. Výsledek vypadá nějak takto:


$myPath = "C:\myService\Logs\*"
$myDateTime = Get-Date
$myDateTime = $myDateTime.AddMonths(-1)
Get-Childitem $myPath -Recurse | Where {$_.LastWriteTime -le "$myDateTime"} | Remove-Item -force

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *