Linux v příkazech 20. – screen

Screen

Příkaz spouští něco jako session manažer v rámci dané session. Smysl má především tam, kde máte k dispozici jediné okno terminálu, případně potřebujete nechat běžet nějakou úlohu na vzdáleném serveru.

Řečeno zjednodušeně. Připojujete-li se například z práce ke svému domácímu počítači (případně server zákazníka) a na něm potřebujete mít otevřeno více terminálů, pak máte dvě možnosti. Buď vyvoláte ze zdrojového počítače více terminálů, a nebo otevřete jediný terminál a na něm spustíte screen

V rámci screenu pak máte možnost otevřít neomezený počet dalších session a v nich provádět jednotlivé příkazy.

Další výhodou screenu je, že i v případě pádu spojení, případně nuceného odpojení (uspáváte notebook a odjíždíte z práce domů) může vaše rozpracovaná činnost běžet na serveru dále aniž by byla ukončena. Z domu se pak do dané session screenu můžete opět připojit a ověřit zda například kopírování probíhá jak má, doběhla aktualizace systémů na vyšší verzi atp….

screen

spuštění aplikace

screen -ls

vylistování všech screen sessions

ctrl + a + d

shození aktuální session na pozadí

screen -r

návrat do původní session, pokud je pouze jedna

screen -r <cislo>

návrat do původní session číslo <cislo> (číslo vrací příkaz screen -ls)

ctrl + a + c

vytvoření nového okna v rámci jedné screen session

ctrl + a + shift + <cislo> (mělo by fungovat bez shift, ale mi nefunguje)

přepnutí do okna číslo <cislo> v rámci jedné screen session

ctrl + a + shift + ”

window manager / vylistování všech oken v rámci jedné screen session a možnost jejich přepínání

ctrl + a + p

přepnutí do předchozího okna (previous)

ctrl + a + n

přepnutí do následujícího okna (next)

ctrl + a + a

přepínání mezi posledními dvěma okny

exit

(univerzální příkaz pro opušení právě probíhající session) v rámci screenu pak ukončení aktuálního okna screenu a přechod na předchozí nebo ukončení screenu v případě že žádné další okno není k dispozici

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *