Linux v příkazech 2. – vim

Vim je jedním z nejjednodušších a zároveň nejsložitějších nástrojů linuxu. Je to jednoduše jednoduchý textový editor. Používá 3 základní módy (někde se tvrdí že 4).
V prvním modu se nacházíte ihned po otevření zvoleného souboru a říká se mu příkazový (command mode). Pokud začnete psát znaky stejně jako jste tomu zvyklí ze standardních grafických editorů, místo abyste začali vytvářet obsah (editovat) začne se vám dokument ničit. Možná odstraníte několik řádek, přesunete části textu kamsi jinam a nakonec začnete kamsi náhodně vepistovat znaky (to pro to, že jste se konečně omylem dostali do druhého editačního a tedy toho správného módu).

Výše popisované se děje, z toho důvodu, že příkazový mód ve kterém se nacházíte po spuštění vim není určet k editaci, ale k jakýmsi hormadným změnám a zadávání příkazů. V tomto módu nepracujete s jednotlivými znaky, ale s řádky, slovy, větami, můžete zde soubor ukládat, přepisovat, otevírat další jiné soubory atp… Nemůžete zde ale vytvářet obsah souboru, tedy klasicky jej editovat.

Klasickou editaci zahájíte stiskem klávesy insert případně i. Tím přejdete do druhého módu, zvaného vkládací. Zde se již vše chová dle očekávání, znaky které stisknete se skutečně projeví i v samotném souboru jako čistý text. Ukončení insert modu a návrat do command modu se provádí klávesou escape.

Vizuální mód zahájíte pomocí stisku klávesy V. V té chvíli začne vim označovat text do bloků se kterými lze dále pracovat. Ukončení se provádí opět stiskem klávesy Esc.

Continue reading “Linux v příkazech 2. – vim”