How returns lost memory to sql server

One day I made a mistake. I set the sql server memory to 8MB instead of 8000MB. by using management studio. After this smart action sql server immediately went down. What now?

C:\Program File...\MSSQL\Binn>sqlservr.exe -dD:\MSSQL13.<INSTANCE>\MSSQL\DATA\master.mdf -eD:\MSSQL13.<INSTANCE>\MSSQL\Log\ERRORLOG -lL:\MSSQL13.<INSTANCE>\MSSQL\DATA\mastlog.ldf -f -s <SERVER>\<INSTANCE>
C:\Program File...\MSSQL\Binn>sqlcmd -E -S <SERVERNAME>\<INSTANCE>
1> EXEC sp_configure 'max server memory', 8000;
2> GO

 

How to change MSSQL sa password

In fist time you must admin acces to Windows server.

Then go to the cmd.exe and run next commands:

C:\Program File...\MSSQL\Binn> net start MSSQL$<INSTANCE> /m"SQLCMD"
   NET START
   service succesfully started

C:\Program File...\MSSQL\Binn> sqlcmd -S <SERVERNAME>\<INSTANCE>
1> CREATE LOGIN mylogin WITH PASSWORD='mypassword'
2> GO
3> SP_ADDSRVROLEMEMBER mylogin, SYSADMIN'
4> GO
5> exit

C:\Program File...\MSSQL\Binn> net stop MSSQL$<INSTANCE>
  NET STOP
  service

 

Thats all.

Ctlr + Alt + Del uvnitř terminálů

Dnešní problém je jednoduchý. K zákazníkovi se připojím terminálem a následně potřebuji změnit heslo. To lze ale v rámci Windows provést jediným způsobem. Ctlr+Alt+Del

Jak to ale udělat, když tato zkratka vyvolá změny na mém místo na vzdáleném počítači. A co hůře, jak to udělat ve chvíli kdy jsem připojený ke vzdálenému terminálu, ve kterém jsem dále připojený ještě k jinému terminálu? :-). To už je teprve sranda a všechny běžné postupy selhávají.

Continue reading “Ctlr + Alt + Del uvnitř terminálů”

Sledování výkonu

Sledování systému pomocí Windows je zdá se naprosto jednoduchá záležitost. Každý správný hardwarerář to přece musí znát. Zapnu, monitoruju, vyhodnocuju a tak stále dokolečka, dokud neodhalím úzké hrdlo.

Tak jednoduché to v praxi jak jsem zjistil bohužel není. Většina správců to řeší tak nějak intuitivně, není RAM přidáme. Je to pomalé, koupíme nové silnější železo.

Jenže jednoho krásného dne nastane situace, kdy jsem na nejmodernějším železe a stejně je to zdechlé jako osel na poušti. V té chvíli musí přijít na řadu sledování prostředků systému.

Hm. No jo. lehce se to řekne, ale co vlastně sledovat. V prvé řadě totiž potřebuji sledovat systém i ve chvíli kdy u něj nejsem. To mne nevyhnutelně přivede k nástroji sledování výkonu. A sledování výkonu mne nevyhnutelně přivede k čítačům (performance counters). A těch je asi tak 100tis. Co teď? Jak v těch spoustách nalézt těch pár vypovídajících opravdu něco důležitého?

Continue reading “Sledování výkonu”